تبلیغات
newmoslema - جاذبه های اسلام از زبان تازه مسلمانان
newmoslema
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

جاذبه های اسلام از زبان تازه مسلمانان

معرفی کتاب: المسلمون الجدد   مؤلف: امام محمد امام

ناشر: آیسیسکو (سازمان اسلامی تربیت و علوم و فرهنگ سازمان کنفرانس اسلامی)

روی آوردن روز افزون تحصیلکردگان و فرهیختگان غربی به اسلام و شناخت آن، پدیده ای قابل توجه و تأمل است. طی قرون گذشته برای جلوگیری از نفوذ اسلام در غرب، همه موانع به کار گرفته شد؛ به ویژه در دو قرن اخیر، هجوم عداوت آمیز به اسلام و مسلمانان، به اشکال و صور مختلف جریان داشته است؛ از اشغال نظامی تا استعمار سیاسی و از استثمار اقتصادی تا تهاجم به عقاید فرهنگ و تمدنی اسلام و انکار سهم اسلام در پیشرفت تمدن بشری و...

اکنون اسلام که دومین دین بزرگ اروپا و غرب است، مورد توجه گروه های روشنفکر و نخبه غربی قرار گرفته و گرویدن شمار زیادی از آنان به این دین بزرگ، پدیده ای قابل مطالعه است.

کتاب «المسلمون الجدد» نخست به صورت سلسله مطالبی در روزنامه«الشرق الاوسط» به چاپ رسید و پس از مدتی به دلیل استقبال زیاد خوانندگان، به صورت کتابی مستقل، از سوی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی منتشر شد.

این کتاب حکایت زندگی تازه مسلمانان در غرب و جاذبه های اسلام و معنویت اسلامی برای انسان غربی است. نویسنده در آغاز کتاب می نویسد: تازه مسلمانان بریتانیا، راه رهایی از عالم مادیات را در اسلام می جویند. به رغم چهره مشوه و تیره ای که ابزارهای تبلیغاتی غرب از اسلام ترسیم کرده، ترور، خشونت، شرارت و... را به آن نسبت داده اند؛ اما اسلام امروزه مورد اقبال فردی و جمعی بسیاری غربی ها قرار گرفته و آنان، آرامش روانی، طمأنینه و جبران خلأ معنوی خود را در آن می جویند.

برخی روان شناسان و جامعه شناسان غربی، توجه به اسباب روحی و روانی، برخی امور را اصلی ترین عوامل گرویدن به اسلام دانسته اند؛ تزلزل وضعیت مالی، فروپاشی خانواده در نتیجه فشارهای مادی، و احساس عدم امنیت و آرامش. این همه و بسیاری مسائل دیگر، غربی ها را واداشته تا با پناه جستن به معنویات و جست وجوی حقیقت و آرامش روانی، به اسلام روی آورند. نویسنده در ادامه به نظر یک مؤسسه اسلامی لندن اشاره می کند و می نویسد: بیشتر انگلیسی هایی که به اسلام روی می آورند، پس از مطالعه هنر اسلامی یا معماری یا زبان، یا پس از دیدار از یک کشور اسلامی و ارتباط با مسلمانان و شمار اندکی از آنان نیز پس از ازدواج با مسلمانان دین جدید را می پذیرند.

نویسنده در چند بخش از کتاب، به معرفی آرا، افکار و کتب دکتر مراد هوفمن، سفیر سابق آلمان در عربستان سعودی که به اسلام گرویده می پردازد. وی از گفت و گو و معاشرت خود با دکتر هوفمن سخن می گوید و اینکه دکتر هوفمن، شرح انگیزه های خود از گرویدن به اسلام را دشوار می داند و چون ابو حامد غزالی، معتقد است که کشف راز و ارزیابی تحول فکر آسان نیست. هوفمن نویسنده را به مطالعه کتابش «راه به سوی مکه» فرا می خواند که به تفصیل جزئیات مسلمان شدنش را در آن آورده است. هوفمن، پذیرش اسلام را در اثر نوری می داند که خدا در دلش افکنده است. نخستین جرقه های آشنایی او با اسلام، در جریان مأموریت سیاسی وی در الجزایر، در سمت کنسول سفارت آلمان در این کشور، در سال های پیش از استقلال و زمان مبارزات ملت مسلمان الجزایر اتفاق افتاد.

هوفمن که اکنون در لباس متفکر مسلمان، در مجامع و کنگره های فکری ـ دینی و بین الادیانی مشارکت جدی دارد، ایمان خود را به اسلام، از شک در آموزه های مذهب کاتولیک آغاز کرد: «من به دیانت کاتولیک، درایت و معرفتی تام داشتم و به تعبیر دقیق تر از درون با این دین آشنا بودم؛ ولی در همان حال شبهه های فراوانی نیز نسبت به آموزه های آن داشتم... به رغم آنکه فلسفه لودویک ویتگنشتاین را بسیار می پسندیدم؛ ولی بر اینکه هیچ دلیلی بر نفی وجود خدا ثابت نشده، یقینی تام داشتم. پس از حل مسئله اصل وجود خدا در خود درباره ماهیت ارتباط خدا و انسان جست و جو کردم تا اینکه به امکان، بلکه ضرورت وحی و دین باور یافتم. اما کدام عقیده و کدام دین؟ یهودیت، مسیحیت یا اسلام ؟

از رهگذر تجربه پاسخی که گرفتم، سومی بود؛ قرائت مکرر آیه 38 سوره نجم که «و لاتزر وازرة وزر اخری»؛ و هیچ بار برنده ای بار دیگری را بر نمی دارد. این آیه برای کسی که اصل محبت به دیگری را که در مسیحیت وجود دارد، جدی گرفته است، شک ایجاد می کند، زیرا آموزه مسیحی به ظاهر، به نقیضی فرا می خواند؛ در حالی که این آیه قرآن تنها از اصلی اخلاقی سخن نمی گوید، بلکه متضمن دو مقوله و باور دینی است که مبنا و جوهر اندیشه دینی هستند:

1. این آیه نافی و منکر وراثت گناه (اولیه) است؛ اینکه بار گناه کسی بر دیگران سنگینی نمی کند.

2. اینکه مسئله ای به نام واسطه میان انسان و پروردگار را بر می دارد و بدین ترتیب بار وساطت هم از دوش او برداشته می شود پس جایگاه کشیش ها و نفوذ و قدرتشان را که بر وساطت میان انسان و خدا و تطهیر انسان ها از گناهان استوار است، از میان بر می دارد.

اما مسئله وراثت خطا و گناه برای من اهمیت بیشتری داشت، زیرا برخی عقاید اساسی مسیحی را از محتوا تهی می کرد؛ مانند ضرورت نجات، تجسید، سه گانگی خدا ومرگ به شیوه قربانی. من چنین تصور می کردم که شکست خدا در کار بندگان و ناتوانی او بر تغییر آنها، جز از راه تولید فرزند ـ پسرـ و قربانی کردن او و به تعبیر دیگر، عذاب کشیدن خداوند برای منفعت بشر، امری چندش آور، بلکه نهایت اهانت به پیشگاه الهی است.

کم کم به این نتیجه رسیدم که اصول و مبانی مسیحیت بر خرافات و افسانه ها استوار است و پس از آن به نقش خطرناک و شرارت آمیز پولس که اصلا مسیح را نمی شناخته، ندیده و با او هم صحبت نبوده و به تغییر و تحریف آموزه های یهودی ـ مسیحی که پیش از وی برنابا، امانتدارانه سامان داده بود دست زده، پی بردم. از این پس یقین کردم که شورای ملی مسیحی در سال 325 م با اعلان اینکه مسیح، همان خداست، دچار گمراهی و انحراف از تعالیم اصیل آن پیامبربزرگ شده است.

خلاصه سخن اینکه من به اسلام، به مثابه عقیده ای اساسی و حقانی که به هیچ تحریف و تزویر مبتلا نشده نگریستم و بهترین تعبیر از توحید و وحدانیت خدا را در این دین یافتم؛ دینی که بر خلاف برخی ادیان، پیروان خود را ملت برگزیده خدا نمی داند و هیچ یک از پیامبران را در جایگاه الهی نمی نشاند.

هوفمن درباره جاذبه های اسلام می گوید: من قدرت جذابیت هنر اسلامی را اکنون بهتر از پیش درک می کنم، زیرا در منزل تحت محاصره فرآورده های هنر اسلامی قرار دارم و درک می کنم که چرا تاریخ هنر غربی، حتی از تعریف هنر اسلامی عاجز است.

در ادامه این کتاب با تجربه مسلمان شدن و زندگی برخی تازه مسلمانان اروپایی و امریکایی آشنا می شویم. برای مثال زندگی نامه محمد علی کلی، قهرمان سابق بوکس امریکا که اسلام آوردنش واکنشی به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان در ایالات متحده بوده است یا مایکل ولفی، نویسنده امریکایی از مادری مسیحی و پدری یهودی که پیچیدگی و ابهامی که دستگاه کلیسا و کشیشان بر مسیح افکنده است و خاص بودن دین یهود برای یهودیان را موجب عطف توجه خویش به اسلام می داند. وی می گوید: یه این ترتیب اسلام را دینی روشن تر و گسترده تر دیده ام، زیرا اسلام دین خدا برای همه انسان ها است. از دیگر تازه مسلمانانی که در این کتاب به زندگی آنها اشاره شده، یوسف اسلام خواننده پر آوازه انگلیسی است که برنامه های هنری و موضع گیری های سیاسی اش، برای دولت انگلستان درد سر ساز بوده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 10 اردیبهشت 1389
شنبه 31 شهریور 1397 07:46 ب.ظ

Cheers, Numerous write ups.

canadian online pharmacies rated trust pharmacy canadian online pharmacies canadian online pharmacies legitimate canadian drug store canadian medications canada medications buy canada online pharmacies surrey canada pharmacies account canadian medications online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:05 ب.ظ

Fantastic stuff, Thank you.
cialis coupons preis cialis 20mg schweiz only here cialis pills prezzo di cialis in bulgaria acquistare cialis internet preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale we like it safe cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis para que sirve
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:05 ب.ظ

You suggested it superbly.
cialis professional from usa enter site natural cialis cialis therapie we recommend cheapest cialis viagra vs cialis cialis prezzo di mercato cialis 100mg suppliers achat cialis en itali cialis 5 mg buy buy cialis uk no prescription
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:06 ق.ظ

Appreciate it, Numerous content!

fast cialis online cialis rckenschmerzen cialis canada on line we choice cialis uk cialis reviews buying cialis on internet buy cialis uk no prescription cialis 20 mg cut in half i recommend cialis generico generic cialis pill online
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:29 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically!
cialis pills boards cialis daily 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter du cialis a geneve cialis from canada cialis alternative cialis 5 mg scheda tecnica where to buy cialis in ontario cialis flussig generic low dose cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:02 ق.ظ

You made your point!
cialis 10mg prix pharmaci we use it 50 mg cialis dose cialis uk next day buying cialis on internet cialis daily usa cialis online venta cialis en espaa cialis tadalafil online chinese cialis 50 mg cialis in sconto
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:47 ق.ظ

Perfectly voiced without a doubt. .
buy viagra 100mg usa viagra online buy kamagra viagra viagra for sale online buy viagra india buy viagra where how to get viagra prescription buy viagra uk without prescription buy female viagra online pfizer viagra
شنبه 18 فروردین 1397 12:26 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis online deutschland cialis 200 dollar savings card cialis canada tadalafilo when can i take another cialis cialis in sconto cialis canada on line sialis tesco price cialis generic cialis at walmart
جمعه 3 فروردین 1397 10:32 ب.ظ

Nicely put. Regards.
preis cialis 20mg schweiz interactions for cialis legalidad de comprar cialis cialis cipla best buy buy cheap cialis in uk cialis rezeptfrei i recommend cialis generico cialis generico online where to buy cialis in ontario buy cheap cialis in uk
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:14 ق.ظ

Kudos! Awesome stuff.
cialis 5 mg funziona opinioni cialis generico cialis herbs cialis prices low cost cialis 20mg discount cialis cialis ahumada cialis dosage cialis for sale south africa we recommend cialis best buy
جمعه 16 تیر 1396 07:14 ب.ظ
It's nearly impossible to find well-informed people for this subject,
but you sound like you know what you're talking about! Thanks
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:13 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا کار
خوب با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در
واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای
while. من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را
سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من
خواهد قطعا بود تحت تاثیر
قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:46 ق.ظ
Currently it looks like Drupal is the best
blogging platform out there right now. (from what I've read)
Is that what you are using on your blog?
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:54 ب.ظ
Thanks for finally writing about >newmoslema - جاذبه های اسلام
از زبان تازه مسلمانان <Liked it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای newmoslema محفوظ است